top of page
ua.webp
poland-26889__340.webp

PSYCHOLOGY IN THE FACE OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR
UKRAINIAN-POLISH 
SCIENTIFIC CONFERENCE
MAY 19-20, 2023, Lviv

Introduction

Od blisko roku toczy się na Ukrainie wojna wywołana przez brutalną agresję Rosji, przeciwko sąsiadującemu, suwerennemu państwu. Jest to wydarzenie tragiczne dla Ukrainy i milionów jej obywateli, groźne - w wielu wymiarach - dla Polski i całej Europy oraz bez precedensu od zakończenia II wojny światowej. Świat dzisiejszy jest zasadniczo różny od tego, jakim był przed 24 lutego 2022, a również nie wróci do stanu poprzedniego, kiedykolwiek i jakkolwiek ta wojnazakończy się. Wydarzenia wojenne w Ukrainie to śmierć tysięcy jej obywateli, w warunkach zbrodniczych okrucieństw, systematyczne niszczenie infrastruktury kraju w celu spowodowania katastrofy humanitarnej, miliardowe straty w substancji materialnej kraju, milionowe migracje uchodźców. Wydarzenia wojenne w Polsce to goszczenie i wielorakie formy wsparcia społecznego dla uchodźców, których liczby nieustannie rosną; to codzienne kontakty osobiste z Ukraińcami, prowadzone w możliwych do wzajemnej komunikacji językach; to obecność Ukraińców w organizacjach pracy, usługach, szkołach – wszędzie i na dużą skalę. Wydarzenia wojenne widziane z tej bilateralnej perspektywy, to okres braterstwa, solidarności i przyjaźni; to jasna strona tej tragicznej wojny! My, psychologowie w obu krajach, reagujemy na to co się dzieje po obu stronach granicy podobnie jak inni myślący i odczuwający współobywatele. Ale też, wprzęgamy w te wydarzenia nasz profesjonalny oręż badawczy. Chcemy zrozumieć to, czego jesteśmy uczestniczącymi obserwatorami, chcemy też przyczynić się do bardziej efektywnej pomocy udzielanej ofiarom tej wojny –

udzielanej ofiarom tej wojny – tak na miejscu w Ukrainie, jak i uchodźcom w Polsce. W ramach Sekcji Międzykulturowej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej [PSPS] oraz we współpracy z ukraińskimi kolegami z wymienionych poniżej uczelni i towarzystw naukowych, postanowiliśmy wspólnie zorganizować konferencję naukową na temat:PSYCHOLOGIA W OBLICZU WOJNY ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJGłówne cele konferencji to: (a) omówienie wyników badań prowadzonych w związku z tą wojną; (b) wymiana doświadczeń zawodowych związanych z niesieniem pomocy uczestnikom i ofiarom wojny; oraz (c) wymiana refleksji nad kondycją ludzi oraz psychologii w obliczu wojny.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym ważnym przedsięwzięciu.

"Serdecznie dziękujemy za inicjatywę zorganizowania konferencji, mam nadzieję że uda nam się wspólnie zrealizować to wydarzenie mimo trudnej sytuacji wojennej. Wiele rzeczy trudno teraz przewidzieć, ale na ten moment w centrum Lwowa nie brakuje czynnych kawiarni i restauracji, które działają nawet w warunkach braku prądu. Miasto szumi od generatorów. Hotel uniwersytecki jest obecnie zapełniony, pokój jednoosobowy kosztuje 750 hrywien dziennie, pokój dwuosobowy kosztuje 870 hrywien (dla 2 osób). Nie wiem, czy cena ulegnie zmianie przed majem. Obecnie nasza inflacja wynosi 30%, co będzie dalej - kto wie? Czy będzie nowy napływ imigrantów i hotel będzie pełny - też nie mogę teraz wiedzieć. W rzeczywistości teraz uczymy się i już żyjemy w systemie „tu i teraz”. Po prostu nie da się zaplanować niczego nie tylko na maj, ale też z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Ale działamy! Z dobrych wieści - Rektor Uczelni Lwowskiej zgodził się stanąć na czele komitetu organizacyjnego konferencji i obiecał pomoc we wszystkich sprawach. Udostępnimy bezpłatnie lokal na konferencję. Wymiana intelektualna jest również bronią w tej wojnie."

Sofiia Hrabowska

Doktor Filozofii, Profesor, Kierownik Katedry Psychologii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki

bottom of page