top of page

 Komitet naukowo-organizacyjny

Komitet naukowo organizacyjny: Strona ukraińska

przewodniczący

 Volodymyr Melnyk

Doktor Nauk Filozoficznych, Profesor, Rektor Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki

 Członek Korespondencyjny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

vice-przewodniczący

Vadym Vasiutynskyi

Doktor Nauk Psychologicznych, Profesor, Główny Badacz Wydziału Psychologii Grup i Społeczności Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Ivan Danyliuk

Doktor Nauk Psychologicznych, Profesor, Dziekan Wydziału Psychologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki

 Członek Korespondent Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

 Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychologicznego

Iryna Hubeladze

Doktor Nauk Psychologicznych, Starszy Badacz, Kierownik Wydziału Psychologii Mas i Wspólnot Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

 Prezes Stowarzyszenia Psychologów Politycznych Ukrainy

Sofiia Hrabowska

Doktor Filozofii, Profesor, Kierownik Katedry Psychologii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki

Komitet naukowo organizacyjny: Strona polska

vice-przewodniczący

prof. dr hab. Paweł Boski

 Psychologia Międzykulturowa

Uniwersytet SWPS, Warszawa

prof. dr hab. Maria Lewicka

Instytut Psychologii

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

 Instytut Psychologii

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Kierowniczka Centrum Badań Międzykulturowych

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

Wydział Psychologii

Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami

dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG

Instytut Psychologii

Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Przewodnicząca Sekcji Międzykulturowej PSPS

mgr Michał Sękowski

Instytut Psychologii

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Sekretarz Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS

Administrator strony internetowej konferencji

bottom of page