top of page

Osiowe zagadnienia konferencji:

 • Psychologia doświadczania wydarzeń wojny: stres, strach, strata

 • Indywidualna i zbiorowa adaptacja, odporność i radzenie sobie z obciążeniami  wojny

 • Środki pomocy psychologicznej ofiarom różnych kategorii w Ukrainie i w Polsce

 • Stan i dynamika tożsamości ukraińskich w czasie wojny

 • Rozwój stosunków międzygrupowych (w szczególności polsko-ukraińskich) pod wpływem wojny

 • Miejsce współczesnej psychologii w kontekście militarnym

Typy wystąpień konferencyjnych:

 • Wystąpienia plenarne.  Dwa wykłady zaproszonych gości, wygłoszone przez jedną osobę z Ukrainy oraz jedną z Polski. 

 • Sesje indywidualnych wystąpień. Zachęcamy do zgłoszeń sympozjalnych, lub indywidualnych referatów, które komitet organizacyjno-naukowy  połączy w spójne tematycznie sesje.

 • Okrągły stół. Dyskusję poprowadzi dwóch moderatorów: jeden z Polski i jeden z Ukrainy, którzy zaproszą panelistów i zgłoszą pytania na 3 rundy. Przewidujemy udział nie więcej niż ośmiu panelistów, w równej liczbie z obu krajów.  Zapraszamy również do zgłoszeń indywidualnych wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w dyskusji.

 • Doświadczenia z wojny: raporty z pola walki militarnej  i cywilnej; działania pomocowe. Tę formułę adresujemy do osób i stowarzyszeń pozaakademickich. Zapraszamy do pokazania filmów i reportaży, niekoniecznie autorstwa psychologów. 

 • Sesje dla mediów/z mediami. Planujemy organizację sesji dla mediów/z mediami w formie dialogu, pytań i odpowiedzi uczestników. 

Zgłaszanie wystąpień oraz uczestnictwa:

 • Prosimy o zgłaszanie wystąpień oraz uczestnictwa w konferencji do 1 marca 2023 roku:

bottom of page