top of page
ua.webp

PSYCHOLOGIA W OBLICZU WOJNY ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ
UKRAIŃSKO-POLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 
19-20 MAJ 2023, ONLINE 

 

Wprowadzenie

Od ponad roku toczy się na Ukrainie wojna wywołana przez

brutalną agresję Rosji, przeciwko sąsiadującemu z nią, suwerennemu państwu. Jest to wydarzenie tragiczne dla Ukrainy i milionów jej obywateli, groźne - w wielu wymiarach - dla Polski i całej Europy oraz bez precedensu od zakończenia II wojny światowej. Świat dzisiejszy jest zasadniczo różny od tego,
jakim był przed 24 lutego 2022, a również nie wróci do stanu poprzedniego, kiedykolwiek i jakkolwiek ta wojna zakończy się.
Wydarzenia wojenne w Ukrainie to śmierć tysięcy jej obywateli, w warunkach zbrodniczych okrucieństw, systematyczne niszczenie infrastruktury kraju w celu spowodowania katastrofy
humanitarnej, miliardowe straty w substancji materialnej kraju, milionowe migracje uchodźców. Wydarzenia wojenne w Polsce to wielorakie formy wsparcia społecznego dla uchodźców,
zwłaszcza zaś goszczenie ich w polskich domach; to codzienne kontakty osobiste z Ukraińcami, prowadzone w możliwych do wzajemnej komunikacji językach; to obecność Ukraińców w
organizacjach pracy, usługach, szkołach – wszędzie i na dużą skalę. Wydarzenia wojenne widziane z tej bilateralnej perspektywy, to okres braterstwa, solidarności i przyjaźni; to jedna z niewielu jasnych stron tej tragicznej wojny! My, psychologowie w obu krajach, reagujemy na to co się dzieje po obu stronach granicy podobnie jak inni myślący i odczuwający współobywatele. 

Wprzęgamy w te wydarzenia nasz profesjonalny oręż badaczy. Chcemy zrozumieć to, czego jesteśmy uczestniczącymi obserwatorami, chcemy też przyczynić się do bardziej efektywnej pomocy udzielanej ofiarom tej wojny – tak na miejscu w Ukrainie, jak i uchodźcom w Polsce. Ukraińscy i polscy psychologowie od lat utrzymują kontakty naukowe, odwiedzając się w swoich uczelniach i uczestnicząc we wspólnych naukowych wydarzeniach (zwłaszcza w konferencjach Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej). W gronie naszym, jesienią 2022, postanowiliśmy zorganizować konferencję naukową na temat: 

PSYCHOLOGIA W OBLICZU WOJNY ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ

Główne cele konferencji to: (a) omówienie wyników badań prowadzonych w związku z tą wojną;
(b) wymiana doświadczeń zawodowych związanych z niesieniem pomocy uczestnikom i ofiarom
wojny; oraz (c) wymiana refleksji nad kondycją ludzi oraz psychologii w obliczu wojny.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym ważnym przedsięwzięciu,

list_English (1).jpg
bottom of page