top of page

Ключові проблеми конференції:

 • Психологія переживання подій війни: стрес, страх, утрати

 • Індивідуальна і колективна адаптація, стійкість і подолання труднощів війни

 • Заходи психологічної допомоги жертвам різних категорій в Україні та Польщі

 • Стан і динаміка українських ідентичностей під час війни

 • Розвиток міжгрупових відносин (зокрема польсько-українських) під впливом війни

 • Місце сучасної психології у військовому контексті

Види виступів на конференції:
 

 • Психологія переживання подій війни: стрес, страх, утрати

 • Індивідуальна і колективна адаптація, стійкість і подолання труднощів війни

 • Заходи психологічної допомоги жертвам різних категорій в Україні та Польщі

 • Стан і динаміка українських ідентичностей під час війни

 • Розвиток міжгрупових відносин (зокрема польсько-українських) під впливом війни

 • Місце сучасної психології у військовому контексті

Заявки на доповіді та участь:

 • Просимо надсилати заявки на виступи та участь у конференції до 16 квітня 2023 року за посиланням:

 • https://forms.gle/WcmtPQkGaREfjYKX8

Мови конференції:

 • Офіційні мови конференції – українська та польська, допоміжна – англійська. Кожному учаснику пропонується зазначити свої побажання щодо мови доповіді. Можна також використовувати дві мови: одну для усного виступу та іншу для відеопрезентації.

Оплата:

 • У зв’язку з онлайн-режимом конференції ми не передбачаємо оплату участі в заході.

Публікації:

 • Науково-організаційний комітет планує опублікувати вибрані роботи у вигляді статей у високорейтинговому англомовному журналі. Інформація про це буде надана в окремому повідомленні

bottom of page